Async Call Stack в Chrome Canary

Ако използвате Chrome Canary за разработка, вече може да използвате async радио бутон в полето с Call Stack-а, който ви показва състоянието на стека ви при breakpoint, Ако го пуснете в Call Stack-а на функциите които са в резултат на асинхронно действиие имате пълния списък на тези които са ги извикали. Якотата тук е, че няма… Continue reading Async Call Stack в Chrome Canary