Async Call Stack в Chrome Canary

Ако използвате Chrome Canary за разработка, вече може да използвате async радио бутон в полето с Call Stack-а, който ви показва състоянието на стека ви при breakpoint, Ако го пуснете в Call Stack-а на функциите които са в резултат на асинхронно действиие имате пълния списък на тези които са ги извикали. Якотата тук е, че няма… Continue reading Async Call Stack в Chrome Canary

A new async callstack have landed in Chrome Canary

If you’re using Chrome Canary for your development work now you can find a asyc radio button next to the callstack when you stop on a breakpoint in the DevTools. Enabling it adds the functions that triggered an asynchronous action that called in the end the function you’ve your breakpoint in. The awesome about this is… Continue reading A new async callstack have landed in Chrome Canary